TUYỂN DỤNG MỚI

Phòng Nhân Sự sẽ chọn lọc và xét duyệt những hồ sơ đạt yêu cầu, thông báo lịch hẹn phỏng vấn đến ứng viên.

Lưu ý: Công ty không hoàn trả hồ sơ không đạt yêu cầu

Sẽ thông báo khi hồ sơ ứng tuyển đạt vòng sơ tuyển