Lễ Tân Bảo Hành (GẤP) – NỮ, Làm việc tại Ninh Kiều Cần Thơ TD tháng 08/2019

This listing has expired.
This listing has expired.

Mô tả công việc

  • Ngày đăng: Được đăng 2 năm qua
  • Vị trí tuyển dụng: Lễ Tân Bảo Hành (GẤP) – NỮ, Làm việc tại Ninh Kiều Cần Thơ
  • Mức lương: 5.000.000₫ - 7.000.000₫